Voor wie is speltherapie?

Een geschoolde, bekwame therapeut is in staat vast te stellen of  iemand op zijn plek is bij een speltherapeut of beter gebaat is bij een andere hulpverlener. Ook samenwerking met andere disciplines is een mogelijkheid.

Speltherapie is hulpverlening voor ieder kind van 3 t/m 12 jaar, dat vastloopt. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in boosheid, somberheid, verdriet, angst, gedragsverandering of onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, bedplassen e.d.. Oorzaken hiervan kunnen zijn:

Emotioneel

 • Moeite met het kunnen uiten van emoties
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Hechtingsproblemen, dit kan zich uiten in verlatingsangst of het vermijden van de verzorgende(n), dan wel het overmatig vastklampen aan de verzorgende(n)

Sociaal

 • Belemmeringen in de omgang met leeftijdsgenootjes, bijvoorbeeld niet kunnen samenspelen, geen vriendjes kunnen maken, pesten
 • Belemmeringen in de omgang met volwassenen, bijvoorbeeld door slecht luisteren

Ingrijpende gebeurtenissen

 • Overlijden van iemand in de omgeving
 • Mishandeling of daarvan getuige zijn
 • Verandering in de gezinssamenstelling, bijvoorbeeld scheiding van de ouders
 • Gebeurtenissen als een ongeluk, pesten e.d.
 • Fysieke, affectieve en/of geestelijke verwaarlozing
 • Geestelijke en/of fysieke problematiek van het kind zelf of iemand in de naaste omgeving