Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen vanaf 3 jaar, waarbij spel wordt ingezet om een kind vooruit te helpen.

Voor volwassenen is het vaak al moeilijk om zich in woorden uit te drukken. Voor kinderen is het nog moeilijker. Zij gebruiken spel om zich uit te drukken, gebeurtenissen te verwerken en om te experimenteren met gedrag. Wat een kind vaak niet kan zeggen, kan het wel spelen.

Tijdens de speltherapie wordt het kind in zijn spel ondersteund en begeleid. Hierbij zet de speltherapeut spel in, zodat het kind kan ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen kan uiten, ervaringen kan verwerken, nieuwe ervaringen op kan doen, kan experimenteren met ander gedrag en nieuwe inzichten kan krijgen. 

Mensen vragen wel eens wat een speltherapeut dan eigenlijk doet met speltherapie, want hun kind speelt toch ook gewoon thuis. Je zou het kunnen vergelijken met als jij of ik naar een psycholoog of therapeut zouden gaan. Die praat en wij kunnen ook gewoon met iemand uit onze omgeving praten en toch is dat bij een psycholoog of therapeut anders. Die gaat anders met taal en een gesprek om waardoor je verder kan komen. Zo is dat ook met speltherapie. Een speltherapeut kijkt anders naar spel, zet het anders in waardoor een kind verder kan komen met behulp van speltherapie.

Een sessie speelt zich, gedurende 45 minuten, af in de spelkamer. Hier is een scala aan spelmogelijkheden te vinden voor het kind waaruit hij/zij zelf mag kiezen. Je kunt hierbij denken aan water- en zandbak, poppen, dieren, bouwmateriaal, knutselspullen, verkleedspullen, gezelschapsspellen etc.

Tijdens een sessie kiest het kind zelf uit waar het mee speelt. Wat op dat moment het beste past bij zijn of haar belevingswereld. De speltherapeut zal het kind volgen en bij hem/haar aansluiten.