Vergoedingen

Zorgverzekeraar

Als je een aanvullende verzekering hebt kan speltherapie (gedeeltelijk) vergoed worden als de speltherapeut is aangesloten bij de NvvS en het RBCZ. 
Aangesloten zijn bij deze beroepsvereniging en het register kan alleen als de speltherapeut een geaccrediteerde opleiding tot speltherapeut heeft afgerond en voldoet aan kwaliteitseisen als bijscholing en intervisie. Omdat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging en het register zijn eventuele vergoedingen vanuit de zorgverzekering mogelijk.
Ik ben aangesloten bij de NVVS en bij het RBCZ.

Bekijk hier het vergoedingen overzicht voor speltherapie van zorgwijzer. 

Gemeente Nissewaard

De praktijk heeft een contract met de gemeente Nissewaard.
Wanneer je woont in de gemeente Nissewaard is het mogelijk speltherapie, bij Speltherapie&Coaching Voorne-Putten, via de gemeente te krijgen. Hiertoe is directe toegang mogelijk. Een PGB aanvraag is dus niet nodig. 

Er zijn twee manieren om speltherapie via de gemeente vergoed te krijgen: 

- Via een verwijzing van een (huis)arts of specialist
- Via het Jeugd Ondersteunings Team (JOT). Het JOT is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

PGB

  • Ouders hebben keuzevrijheid om een vaktherapeut/speltherapeut te kiezen als hulpverlening voor hun kind. Dit staat expliciet genoemd in de jeugdwet.
  • Speltherapie/vaktherapie, kan betaald worden uit het PGB. Dit kan worden aangevraagd met behulp van een modelzorgovereenkomst
  • Er moet wel sprake zijn van problematiek, maar die hoeft niet gediagnosticeerd te zijn.
  • Ouder(s) moeten met iemand van het wijkteam/CJG gesproken hebben en het wijkteam moet het akkoord geven. 
  • Als aanvulling op de aanvraag kan een brief van de huisarts, school, gezinscoach of andere betrokkenen en eventueel een voorlopig behandelplan van de therapeut, worden toegevoegd. Dit ter verduidelijking van de hulpvraag en behoefte, zodat toekenning van het PGB vergemakkelijkt wordt.

Fondsen

Er bestaat een schadefonds geweldsdelicten voor wanneer een kind slachtoffer is geworden van een misdrijf. Bureau slachtofferhulp kan assisteren bij een aanvraag. Dit schadefonds keert echter alleen uit na misdrijven die in Nederland gepleegd zijn. In andere gevallen kun je proberen om de kosten op de reisverzekering te verhalen.
Ook is het mogelijk om de kosten op de dader van het misdrijf te verhalen.

Soms is het ook mogelijk om via andere fondsen vergoeding aan te vragen. Er bestaan heel veel verschillende fondsen. Het maatschappelijk werk zou je hierbij bijvoorbeeld kunnen helpen.