Somberheid en depressie

Onder jonge kinderen komt somberheid en depressie minder voor dan vanaf 12 jaar. Toch zijn zij geen uitzondering en komen deze klachten ook onder deze leeftijdsgroep voor.

Waaraan je bij kinderen kunt zien dat het niet goed met ze gaat is dat ze minder sociaal gedrag vertonen. Ze willen minder vaak met vriendjes spelen bijvoorbeeld, schoolprestaties gaan achteruit, ze zijn veel prikkelbaarder, kunnen teruggetrokken of juist heel druk zijn en dergelijke.

Bij jongens uit het zich vaker in druk en onhandelbaar gedrag, terwijl meisjes zich eerder zullen gaan terugtrekken.

Mogelijke symptomen depressie bij kinderen:

  1. Slaapproblemen
  2. Nachtmerries
  3. Verslechterde eetlust
  4. Onverklaarbare lichamelijke pijn
  5. Slechtere schoolprestaties
  6. Gedragsveranderingen.

Als je merkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit, somber en prikkelbaar is. Wacht niet te lang met hulp zoeken. Natuurlijk zijn we allemaal wel eens somber, maar als dit langer dat 2 weken aanhoudt is dit (naar mijn idee zeker voor kinderen) opvallend en zeer onaangenaam.

Door middel van speltherapie kan worden gekeken naar wat er nu speelt bij een kind. Waar heeft het last van? Hoe gaat het met (moeilijke) dingen om? Is het bijvoorbeeld heel onzeker, perfectionistisch, weet het niet goed hoe het aan kan sluiten bij andere kinderen etc.
Binnen de therapie zullen we werken aan het leren omgaan met wat er zo moeilijk is voor het kind om mee om te gaan. Hem of haar daarin sterker maken, het beter laten begrijpen e.d. kan hierin bijvoorbeeld goed helpen.

Mocht er sprake zijn van een vermoeden van andere oorzaken, waarvoor onderzoek en behandeling nodig is, zal ik ouders altijd doorverwijzen en zullen we kijken of speltherapie daarnaast nog een goede toevoeging kan zijn.

Heeft u nog vragen; neem gerust contact op.