Wat is Floorplay?

Wanneer een kind een ontwikkelingsachterstand heeft kan floorplay worden ingezet. 


Bij floorplay wordt gekeken naar alle aspecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Dus zijn niveau, interesses, fysieke uitdagingen; is het ergens overgevoelig voor of juist ondergevoelig etc. 

Nadat dit goed in kaart is gebracht wordt gekeken naar welk aanbod qua samenspel en interactie met ouders je het beste kunt geven om het kind zoveel mogelijk uit te dagen zich te gaan ontwikkelen. Daarbij wil je op de grens van zijn kunnen gaan zitten en dat moet passen bij alle eerder genoemde aspecten. We gaan dan samen op zoek naar welk aanbod en met name ook op welke wijze dit aan het kind kan worden aangeboden, zodat het perfect passend is. 
Wanneer kinderen een "normale" ontwikkeling doormaken gaat het meestal vanzelf en dan maakt het niet uit dat aanbod van samenspel en interactie niet altijd perfect passend is bij wat het kind kan, zijn interesses, zijn biologische voorkeuren e.d. Bij een kind dat een uitdaging heeft in zijn ontwikkeling kan dit het hele verschil maken. 

Ouders worden begeleid in het hele proces dmv videocoaching. Dit klinkt spannend en eng. Dat is het natuurlijk ook gewoon, maar ouders vinden het vaak ook heel leuk. Daarnaast geeft het de informatie die je nodig hebt, met name bij kinderen met een achterstand. Ieder klein detail dat je normaal gesproken al snel zou missen, maakt dan heel veel uit. 

 

Een andere manier om een beeld te geven van floorplay is door uit te leggen wat het verschil is tussen speltherapie en floorplay. 

Wat is het verschil tussen speltherapie en floorplay?

 

Speltherapie is therapie met het kind – Floorplay is coaching met ouders (voor het kind)

Bij speltherapie werk ik voornamelijk met het kind 1 op 1, waarbij ik me richt op het behandelen van een persoonlijk en emotioneel probleem. Het doel is dan persoonlijke en/of emotionele groei, waardoor het probleem kan worden opgelost of kan worden verlicht voor het kind.

Bij Floorplay werk ik voornamelijk met de ouders, die werken met hun eigen kind. Mijn rol hier is om ouders te coachen en daarmee samen een weg en manier vinden om hun kind te stimuleren zich te ontwikkelen op functioneel niveau. Dus als een kind bijvoorbeeld nog niet praat om uiteindelijk te gaan praten, als een kind veel in zijn eigen wereld zit om meer aandachtig te kunnen zijn of als het moeilijk is om contact te maken met hun kind om dit contact uit te breiden etc.

Bij Floorplay wordt gebruik gemaakt van videobeelden, Bij speltherapie niet

Omdat videobeelden een enorme ondersteuning bieden bij coaching om het spel zo goed mogelijk op maat te krijgen voor het kind om zich te kunnen ontwikkelen, is dit een belangrijk onderdeel van Floorplay. Het gaat hier dus echt om het op maat maken van een aanpak. De kleinste dingen kunnen dan al van belang zijn, die vaak niet worden gezien zonder de videobeelden. Hierbij kun je denken aan kleine reacties op geluid of aanraking, die als prettig of juist niet worden ervaren. Alles heb je nodig om een zo goed mogelijk resultaat te boeken.
Daarnaast kan het ook heel motiverend werken. Bij kinderen met ontwikkelingsproblemen zijn de vooruitgangen vaak zo klein dat je ze bijna niet opmerkt. Door de videobeelden krijgen we de kans om ze wel te zien.

Bij speltherapie kan het soms zijn dat ik videobeelden maak. Dit is alleen uitzonderlijk. De ervaring en het contact met het kind zijn hier meer de leidraad. De videobeelden zijn hier ook niet nodig om de vooruitgangen te kunnen zien of om te weten welke technieken je wel of beter niet in kan zetten.
Daarnaast zijn de beelden van speltherapie voor mij bedoelt en als reflectie op mijn handelen. (zo heb ik tijdens de opleiding eindeloos naar mijn eigen videobeelden moeten kijken als ondersteuning voor de supervisie).
De beelden van Floorplay zijn voor mij om de kleinste dingen eruit te kunnen halen en voor ouders om samen met mij terug te kijken wat nou echt goed werkte, welke richting ze op kunnen en dergelijke. Van een afstand zie je vaak weer andere dingen dan wanneer je er middenin zit. Heel waardevol. Bovendien is het dan meteen heel duidelijk over welk moment je het hebt in overleg met elkaar. Dat maakt het coachen achteraf makkelijker.

 

Op een rij:

 

Speltherapie

Voornamelijk met het kind

Bij emotionele/persoonlijke problemen

Therapie

Geen videobeelden

 

Floorplay

 

Voornamelijk met ouders

Bij ontwikkelingsproblemen

Coaching

Videobeelden ten behoeve van coaching